Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Γενικές Πληροφορίες

Σας καλωσορίζουμε στo site μας (εφεξής argyrakiswines) στο οποίο διατίθενται προς πώληση επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες της ομορυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Σ&Κ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» (εφεξής argyrakiswines) με έδρα το Τριπόταμο Ημαθίας και ταχυδρομικό κώδικα 59100, Α.Φ.Μ. 800728992, Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ, Αρ ΓΕΜΗ 138671926000,τηλ.6976026970, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@argyrakiswines.gr.
Η προβολή, παρουσίαση, πώληση, αποθήκευση-μεταφορά, παράδοση και τυχόν επιστροφή των προϊόντων που προβάλλονται στην παρούσα σελίδα καθώς η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας, διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους σας καλούμε να διαβάσετε πριν από την πλοήγηση σας στο argyrakiswines και την πραγματοποίηση των αγορών σας.
Η πλοήγηση σας στο argyrakiswines καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας με την εταιρία μας, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ μας συναλλαγές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφύλαξη σας για μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων μπορείτε να αποστείλετε το σχετικό e-mail σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@argyrakiswines.gr πριν την πλοήγηση σας ή την πραγματοποίηση της συναλλαγής, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να ανανεώνει μονομερώς και οποτεδήποτε τους όρους ή/και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα από την παρούσα πλατφόρμα του argyrakiswines, το περιεχόμενο, την εξωτερική εμφάνιση, την σύνθεση, την δομή καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του argyrakiswines. Παράλληλα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα πλατφόρμα εγκαίρως για οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση στους όρους. Επίσης, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του argyrakiswines αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη.


2. Όροι Χρήσης

Η χρήση της πλατφόρμας argyrakiswines να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μη προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή υπηρεσιών του argyrakiswines Δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας argyrakiswines έχουν όλα τα άτομα άνω των 18 ετών ή όσα ορίζει ο νόμος για την κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.
Σε περίπτωση που γίνει παράνομη χρήση της πλατφόρμας argyrakiswines άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη καθώς απαγορεύει ρητά την είσοδο χρηστών που δε πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που γίνει χρήση από άτομα κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας, ευθύνη φέρουν αποκλειστικά τα ίδια και οι κηδεμόνες τους.
Η εταιρία μας αναγνωρίζει τις σοβαρές ιατρικές και κοινωνικές συνέπειες που επιφέρει η αλόγιστη χρήση αλκοολούχων ποτών, ιδίως όταν αυτή προέρχεται από νεαρές ηλικίες, γι’αυτό το λόγο, δεσμεύεται και εφαρμόζει πιστά το «Σχέδιο Αρχών Αυτοδέσμευσης Σχετικά με τη Διαφήμιση των Αλκοολούχων Ποτών και την Ενημέρωση των Καταναλωτών» το οποίο έχει υπογραφεί μεταξύ της Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών, του Υπουργείου Υγείας και της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Μελέτη κι Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://www.wineinmoderation.eu, πατώντας στην ένδειξη “WINE in MODERATION.com Art de Vivre” στο κάτω μέρος της σελίδας.


3. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησία
Το σύνολο της παρούσας πλατφόρμας www. argyrakiswines.gr, φωτογραφίες και περιγραφές προϊόντων, άρθρα, γραφικά, εικόνες, κείμενα, σχέδια, εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, πάσης φύσεως σήματα, λογότυπα, η μορφή (layout) του argyrakiswines αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της argyrakiswines και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή ενέργεια του περιεχομένου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρίας.
Ο χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο argyrakiswines και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς την προηγούμενη ειδοποίηση ή έγκριση των χρηστών του argyrakiswines.
4. Προστασία Προσωπικού Απορρήτου
Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από εμάς.
Για να παραδίδουμε τις παραγγελίες σας τα απαραίτητα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι:
• Το όνομα, επίθετο και διεύθυνση και για επιχειρήσεις ΑΦΜ, ΔΟΥ, δραστηριότητα για την τιμολόγηση και αποστολή του προϊόντος.
• Τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου ως μέσο επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας.
• Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου για την ηλεκτρονική σας ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνικής επικοινωνίας αναφορικά με την παραγγελία σας.
• Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ( e-mail), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με την παραγγελία σας.
Τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη ή χρήση του www.argyrakiswines.gr διαχειρίζονται και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 της Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).
Οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:
• Η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό ( η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης ή κατά το προσυμβατικό στάδιο κατ’ αίτηση σας για την παροχή σε εσάς των υπηρεσιών μας), για την απόδειξη των παραγγελιών σας, για την μετά την πώληση υποστήριξη, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας.
• Η διαφύλαξη και προστασία των εν νόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας ώστε να εντοπίσουμε ή να αποστρέψουμε απάτες ή καταχρήσεις της ιστοσελίδας μας.
• Η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.
• Η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης Δεδομένων
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
Όταν οι επεξεργασία εκτελείται με σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.
Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας και μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της.
Επίσης, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας για όσο διάστημα τον διατηρείτε και δεν έχετε ζητήσει τη διαγραφή του. Δεδομένα σας, τα οποία μας δίνετε με σκοπό να σας παρέχουμε υπηρεσία, θα διατηρούνται για όσο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες αυτές.
Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία μας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Δικαίωμα πρόσβασης δηλαδή να έχετε επίγνωση κι να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
• Δικαίωμα διόρθωσης δηλαδή να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Δικαίωμα διαγραφής δηλαδή να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεση σας ή με προκειμένου περιορισμούς.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δηλαδή να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία πλην όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης κι στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.
• Δικαίωμα στη φορητότητα δηλαδή να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε κατ’ επιλογή σας.
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης την οποία έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θίγει η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας προτού την ανακαλέσετε.
Το δεσμεύεται να ενεργεί πάντοτε με την ισχύουσα νομοθεσία, να διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του εγγεγραμμένου μέλους και να μη μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή άλλες διοικητικές υπηρεσίες σύμφωνα με τους νόμους που προβλέπονται από το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο καθώς και συνεργαζόμενα τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) τα οποία συμβάλλουν αναγκαία στην εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι αφορούν την εκτέλεση και εκκαθάριση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας και εταιρίες μεταφορών που χρησιμοποιούν απαραίτητα δεδομένα για την εκτέλεση αποθήκευσης και μεταφοράς της παραγγελίας.
Όσο είστε εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα του argyrakiswines τη δυνατότητα να ασκήσετε οποτεδήποτε τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την κείμενη εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την εταιρία μας μόνο όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένος χρήστης του argyrakiswines η για όσο χρόνο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του. Ορισμένες ιστοσελίδες του argyrakiswines δυνατόν να χρησιμοποιούν session cookies προκειμένου να διευκολύνουν την αναγνώριση και την περιήγηση σας στην πλατφόρμα του argyrakiswines.
Αμέσως μόλις διαγραφείτε από χρήστης του argyrakiswines, διαγράφονται και τα στοιχεία που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας καθώς και τα session cookies που εγκαταστάθηκαν στον Η/Υ σας. Τα στοιχεία που διατηρούνται είναι όσα ορίζονται εκ του νόμου. (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς)
Το argyrakiswines διατηρει αρχεία με τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών και επικοινωνίας μαζί σας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του argyrakiswines τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/συναίνεσης από εσάς, η οποία παρέχετε με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.
Εντούτοις, το argyrakiswines δεν εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων και δεν αναλαμβάνει την οποιαδήποτε υλική ή μη, ζημία που ενδεχομένως υποστεί ο χρήστης από την πρόσβαση του στο διαδίκτυο.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@argyrakiswines.gr. Για τυχόν καταγγελίες σχετικά με την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρμόδια Αρχή για την Ελλάδα, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) τα στοιχεία της οποίας βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dpa.gr


5. Εγγραφή στο argyrakiswines
Α) Ορθή καταχώρηση προσωπικών στοιχείων
Τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε στο argyrakiswines είτε κατά την εγγραφή σας είτε κατά την καταχώρηση παραγγελίας είναι εξαίρετα σημαντικό να είναι ορθά και επίκαιρα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής υποχρεούστε να μας ενημερώσετε σχετικά. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της εταιρίας μαζί σας για την εκτέλεση των παραγγελιών και λοιπών υποχρεώσεων απέναντι σας. Για το λόγο αυτό, πριν την καταχώρηση της παραγγελίας πρέπει να είστε απόλυτα σίγουροι για την ορθότητα τους. Σε περίπτωση που εκτελεστεί λανθασμένη παραγγελία η οποία οφείλεται σε μη έγκυρη καταχώρηση στοιχείων από εσάς, η εταιρία δε φέρει απολύτως καμία ευθύνη απέναντι σας.
Στην περίπτωση όπου επιλέξετε έκδοση τιμολογίου, η εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει τα φορολογικά στοιχεία που έχετε δηλώσει για την έκδοση παραστατικού.
Β) Εγγραφή στη φόρμα argyrakiswines
Κατά την πρώτη αποστολή παραγγελίας στην εταιρία μας, θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστες του argyrakiswines με σκοπό την διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στην ειδική φόρμα που εμφανίζεται, συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας, ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου και τους προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, Username και Password. Επίσης, ύστερα από δική σας συγκατάθεση/συναίνεση, έχετε τη δυνατότητα να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της argyrakiswines με το οποίο μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Αμέσως μετά την εγγραφή σας στο argyrakiswines, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στο οποίο σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας μέσω ενός ηλεκτρονικού συνδέσμου.

6.Περιορισμός Ευθύνης
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει, τροποποιήσει ή να αναστείλει τη λειτουργία του argyrakiswines εν μέρει ή εν όλο, μόνιμα ή προσωρινά, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Επίσης, η εταιρεία δύναται να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προωθεί μέσω του argyrakiswines καθώς και την τιμολογιακή πολιτική, προσφορές ή εκπτώσεις που εφαρμόζει για το καθένα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη. Ακόμη, δύναται να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του χρήστη στις υπηρεσίες του argyrakiswines οποτεδήποτε θεωρήσει ότι παραβιάζονται από εκείνον οι παρόντες όροι χρήσης της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου η εταιρία και οι συνεργάτες της καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο, οι υπηρεσίες και οι συναλλαγές του argyrakiswines να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και να διατηρείται υψηλό το επίπεδο ασφαλείας.
Για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η λειτουργία του argyrakiswines ή καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη η πρόσβαση στον ιστότοπο, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη. Επίσης, η εταιρία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την ασφαλή χρήση της πλατφόρμας. Εάν παρά τα τηρούμενα μέτρα εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά τον χρηστών/επισκεπτών, η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη.


Παραγγελίες Προϊόντων και Υπηρεσιών

7.1.Τρόποι παραγγέλλείας προϊόντων και υπηρεσιωνς από το argyrakiswines
Ο βασικός τρόπος παραγγελίας επιλεγμένων προϊόντων και υπηρεσιών από το argyrakiswines είναι μέσα από το Web Site του argyrakiswines, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.argyrakiswines.gr ολόκληρο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου.

7.2. Διαδικασία παραγγελίας προϊόντων και υπηρεσιών από το website του argyrakiswines

Μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας του argyrakiswines πλοηγείστε ελεύθερα και επιλέγετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, μεταφέρεστε στη σελίδα περιγραφής του προϊόντος/υπηρεσίας και από εκεί τα προσθέτετε στο Ηλεκτρονικό Καλάθι Αγορών. Ένα επιθυμείτε να συνεχίσετε τις αγορές σας προσθέτοντας και άλλα προϊόντα/υπηρεσίες, επιλέγετε τον σύνδεσμο «Συνέχεια Αγορών». Διαφορετικά, συνεχίζετε στην εξόφληση της παραγγελίας σας.
Για την εξόφληση της παραγγελίας σας μεταφέρεστε σε ασφαλή, τραπεζικό περιβάλλον ( Eurobank) όπου σας ζητείτε να ορίσετε τα στοιχεία αποστολής καθώς και τον τρόπο εξόφλησης.

8. Χρεώσεις Μέθοδοι Πληρωμής

8.1. τρόποι εξωφλησεις των προϊόντων ή/και των υπηρεσίων που παραγγείλατε
Οι τρόποι εξόφλησης μιας παραγγελίας είναι:
1. Με Πιστωτική Κάρτα
Με την προϋπόθεση ότι διαθέτετε πιστωτική Mastercard ή VISA και συμπληρώνοντας τα στοιχεία της κάρτας (CVC/CVV, Ονοματεπώνυμο Κατόχου), μπορείτε να εξοφλήσετε με απόλυτη ασφάλεια το συνολικό ποσό της παραγγελίας σας.
2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
Μπορείτε να μεταφέρετε το συνολικό ποσό της παραγγελίας το οποίο περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής, σε έναν από τους τρεις (3) λογαριασμούς της argyrakiswines.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι οι εξής:
1. EUROBANK IBAN: GR62 0260 2310 0000 9020 1017 772 BIC: ERBKGRAA
2. ΕΘΝΙΚΗ IBAN:GR97 0110 3250 0000 3250 0225 431 BIC:ETHNGRAA
3. ALPHA IBAN: GR0901408300830002002016162 BIC: CRBAGRAA

3. Μέσω της υπηρεσίας PayPal
To Paypal είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία πληρωμών με την οποία μπορείτε να μεταφέρετε χρήματα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Ο λογαριασμός Paypal λειτουργεί σαν online τραπεζικός λογαριασμός. Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή, τα χρήματα σας εμφανίζονται απευθείας στο λογαριασμό Paypal της argyrakiswines επιτρέποντας μας να ξεκινήσουμε την προετοιμασία της παραγγελίας σας.
Σε περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό στο Paypal, μπορείτε να δημιουργήσετε ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Paypal, δωρεάν.

Τα χρήματα που θα εμφανιστούν σε κάποιον από τους παραπάνω λογαριασμούς θα πρέπει να είναι το ακριβές ποσό που αναγράφεται στο τέλος της παραγγελίας σας. Αμέσως μόλις εμφανιστούν τα χρήματα σε έναν από τους λογαριασμούς της argyrakiswines ξεκινάει και η προετοιμασία
8.2 διαμόρφωση του κόστους της παραγγελίας
Το κόστος της κάθε παραγγελίας διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμή του κάθε προϊόντος (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), καθώς και με τον τόπο παράδοσης της. Για παραγγελίες εκτός Ελλάδος ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον χρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από δασμούς, εκτελωνισμούς, ισοτιμία για τις οποίες η argyrakiswines δε φέρει καμία ευθύνη.
Σημείωση: Για παραγγελίες άνω των 200,00€ τα μεταφορικά είναι δωρεάν.


9. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ / ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
9.1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.1.1. Μπορώ να πραγματοποιήσω μια παραγγελία από το εξωτερικό;
Για αποστολή παραγγελιών στο εξωτερικό παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο info@argyrakiswines.gr
9.1.2. Πώς πραγματοποιούνται οι αποστολές των παραγγελιών
Οι αποστολές των παραγγελιών εντός Ελλάδας πραγματοποιούνται με την εταιρία ταχυμεταφορών SPEEDEX ενώ σε χώρες του εξωτερικού με την εταιρία DHL.
9.1.3. Χρόνος παραλάβεις της παραγγελίας
Για χερσαίες περιοχές η λήψη της παραγγελίας γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών.
Για νησιώτικους προορισμούς καθώς και για δυσπρόσιτες περιοχές ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος.
Για παραγγελίες εξωτερικού το χρονικό διάστημα παράδοσης διαμορφώνεται ανάλογα με τη χώρα αποστολής.
9.2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
9.2.1. Σε περίπτωση παραλάβεις διαφορετικού προϊόντος, σε είδος ή/και ποσότητα
Σε περίπτωση που λάβετε προϊόν διαφορετικό κατά είδος ή ποσότητα σε σχέση με αυτά που παραγγείλατε, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση λάθους με συνοδεία όλων των απαραίτητων εγγράφων π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο.
Εφόσον τηρείται ο προτεινόμενος τρόπος επιστροφής των προϊόντων προς την εταιρία, τα έξοδα επιστροφής και επαναπροώθησης τους στον πελάτη, βαρύνουν την Σ&Κ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε
9.2.2. Σε περίπτωση παραλαβείς ελαττωματικού προϊόντος
Τα προϊόντα που έχουν επιλέγει για το argyrakiswines, έχουν ελεγχθεί προσεκτικά, από αρμόδια άτομα της argyrakiswines, με γνώμονα την παροχή μέγιστης ποιότητας στους καταναλωτές. Επιπλέον, τηρούνται αυστηρά κριτήρια στους χώρους αποθήκευσης και συντήρησης των προϊόντων.
Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν θεωρηθεί πως είναι ελαττωματικό, έχετε τη δυνατότητα επιστροφής του στην εταιρία το αργότερο επτά ημέρες μετά από την παραλαβή του προς έλεγχο και διαπίστωση του ελαττώματος. Απαραίτητη είναι η συνοδεία όλων των επίσημων εγγράφων π.χ. απόδειξη λιανικής πώληση ή τιμολόγιο.
Τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος, επιβαρύνουν την argyrakiswines όπως και τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος.
Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του προϊόντος. Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η αντικατάσταση του προϊόντος από την εταιρία, πραγματοποιείται ακύρωση της συναλλαγής και επιστροφή χρημάτων με τον ίδιο τρόπο που έγινε η αρχική πληρωμή της εταιρίας από τον πελάτη.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η argyrakiswines έχει το δικαίωμα μη αντικατάστασης του προϊόντος.
Στην argyrakiswines έχοντας ως στόχο πάντα τη μέγιστη ικανοποίηση του καταναλωτή, είναι σημαντικό τα προϊόντα που θα παραλάβει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Σε περιπτώσεις που οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για τη μεταφορά κρασιών, (καύσωνας ή παγετός) υπάρχει δυνατότητα αναστολής της αποστολής ύστερα από ειδοποίηση και συγκατάθεση του πελάτη.

9.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
9.3.1. Πότε δυνατέ η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο ( καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του σε εσάς, επιστρέφοντας μας το προϊόν χωρίς κάποια αιτιολόγηση.


Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον:
• το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση
• η σχετική δήλωση σας γίνει πριν την παρέλευση 14 ημερών από την παράδοση του σε εσάς

Έξοδα Αποστολής
Η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της σχετικής ως άνω δηλώσης σας για Υπαναχώρηση.

Έλεγχος και Επιστροφή Χρημάτων
Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολο του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχατε εξοφλήσει και αφού προηγηθούν οι τυχόν απαραίτητες τραπεζικές ενέργειες το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται σε εμάς η Δήλωση σας Υπαναχώρησης.

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης
Προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του να είναι η αρχική, όχι κατεστραμμένη ή ελλιπής ή φθαρμένη.
Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του που θα αφαιρεθεί από το τίμημα και θα ενημερωθείτε σχετικά πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων.


Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως λ.χ. προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή είναι σαφώς εξατομικευμένα )( προσαρμοσμένη ετικέτα), προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής εφόσον έχουν αποσφραγιστεί ή διαπιστωθεί έστω προσπάθεια αποσφράγισης ή παρέμβασης ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.