Επιστροφές

9.3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
9.3.1. Πότε δυνατέ η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης
Εάν είστε φυσικό πρόσωπο ( καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του σε εσάς, επιστρέφοντας μας το προϊόν χωρίς κάποια αιτιολόγηση.


Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον:
• το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση
• η σχετική δήλωση σας γίνει πριν την παρέλευση 14 ημερών από την παράδοση του σε εσάς

Έξοδα Αποστολής
Η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της σχετικής ως άνω δηλώσης σας για Υπαναχώρηση.

Έλεγχος και Επιστροφή Χρημάτων
Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολο του το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχατε εξοφλήσει και αφού προηγηθούν οι τυχόν απαραίτητες τραπεζικές ενέργειες το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται σε εμάς η Δήλωση σας Υπαναχώρησης.

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης
Προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του να είναι η αρχική, όχι κατεστραμμένη ή ελλιπής ή φθαρμένη.
Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του που θα αφαιρεθεί από το τίμημα και θα ενημερωθείτε σχετικά πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων.


Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης
Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως λ.χ. προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή είναι σαφώς εξατομικευμένα )( προσαρμοσμένη ετικέτα), προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής εφόσον έχουν αποσφραγιστεί ή διαπιστωθεί έστω προσπάθεια αποσφράγισης ή παρέμβασης ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα.